Home »

 

O nas

 

Studenci kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo działają w studenckim Kole Naukowym Bibliotekoznawców (dalej KNB). Pracami KNB kieruje zarząd złożony z przewodniczącego i zastępcy. Zarząd KNB jest wybierany na początku każdego roku akademickiego w wyborach tajnych. W KNB w latach 2006-2011 w sposób czynny działało 18 studentów studiów stacjonarnych. Do roku 2008 opiekunem koła była dr Aldona Chlewicka, wcześniej prof. Franciszek Mincer. Od 2008 roku Koło działa pod opieką dr Bernardety Iwańskiej-Cieślik. Obecnie należy do niego 8 studentów I i II roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Koło zorganizowało następujące konferencje: 14 grudnia 2009 r. – Ogólnopolską Konferencję Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych pt. „Librarius czy information manager”, a następnie 12 maja 2010 r. – pomogło w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010” organizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Bibliotekę Główną UKW w Bydgoszczy. Następnie współorganizowało Sesję Naukową „Współpraca studentów z bibliotekamlogo_kolor_newi lokalnymi” zorganizowanej przez Bibliotekę Powiatową i Miejską w Chełmży (maj 2010). KNB było jeszcze organizatorem ogólnopolskich konferencji zatytułowanych: „Potrzeby użytkowników bibliotek” (kwiecień 2011), „Kondycja książki w elektronicznym świecie” (kwiecień 2012), co przyczyniło się do polepszenia zdolności organizatorskich studentów, a przede wszystkim do zdobycia nowej wiedzy w zakresie informacji naukowej i bibliologii.

 

Studenci należący do koła uczestniczyli ostatnio w następujących konferencjach i sympozjach: w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: „Information Literacy w świetle potrzeb społeczeństwa XXI wieku”. Członkowie Koła wygłosili dwa referaty; następnie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych pt. „Librarius czy information manager” organizowanej przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców. Członkowie Koła wygłosili w czasie obrad cztery referaty. Z kolei brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: „Biblioteka i co dalej? Nowe technologie i rozwiązania w bibliotekach” zorganizowanej przez Koło Naukowe Specjalistów Informacji UMK. Na tej konferencji reprezentant Koła wygłosił referat. Następnie studenci uczestniczyli w konferencji „Spin-off biznesowa szansa dla studentów i doktorantów”. Sesję zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Współpracy Młodzieży w Toruniu oraz w konferencji „Internet a rozwój regionalny”. Współorganizatorami konferencji byli: Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Radio Watykańskie, Polska Akademia Nauk z Poznania, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Bydgoszcz, Diecezja Bydgoska, Wyższe Uczelnie Bydgoszczy i Stowarzyszenie Etyki Słowa i w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010” organizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Bibliotekę Główną UKW w Bydgoszczy; następnie brali udział w I-IV Kongresie Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich Studenci Miastu i Regionowi. Członkowie Koła wygłosili w czasie obrad trzy referaty. Z kolei brali udział w Sesji Naukowej „Współpraca studentów z bibliotekami lokalnymi” zorganizowanej przez Bibliotekę Powiatową i Miejską w Chełmży oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców UKW. Członkowie Koła przygotowali i wygłosili trzy referaty. W ostatnim roku wraz referatami byli na konferencji organizowanej przez studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowanej Nowe przestrzenie biblioteki (18 listopada2011).

Studenci należący do KNB wydają od 2010 r. elektroniczny półrocznik In Crudo. Ukazały się dotychczas trzy numery. Praca nad periodykiem ma przygotować studentów do pracy z tekstem: korekta, skład, redakcja merytoryczna.

W bieżącym roku akademickim (2012/2013) studenci z KNB uczestniczyli w IX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Biblioteka – centrum kultury” (23 listopada 2012, Kraków), którą przygotowało Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KNB może się poszczycić dość dużą liczbą peregrynacji naukowo-dydaktycznych do instytucji związanych z książką, informacją, czytelnictwem. Studenci odwiedzali i byli oprowadzani po bibliotekach naukowych, kościelnych, szkolnych, specjalnych. Dotychczas udali się to takich miejscowości, jak: Gdańsk, Gniezno, Pelplin, Wrocław Kraków oraz Poznań, poza tym zorganizowano objazd po bibliotekach kościelnych szkolnych i publicznych Kociewia. W roku akademickim 2012/2013 studenci udali się do: Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (25 października 2012) Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (12 grudnia 2012) oraz do Biblioteki Głównej UAM i Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (14 grudnia 2012).
W planach KNB ma zorganizowanie sesji naukowej we współpracy z Kołem Specjalistów Informacji (UMK Toruń) pt. „Co nas kręci w Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwie?” (5 marzec 2013) oraz IV Ogólnopolską Konferencję Bibliologicznych Kół Naukowych „Biblioteko promuj się sama” (13 maja 2013), na której zostanie podjęta tematyka: przewodniki po bibliotekach online i tradycyjne, promocja czytelnictwa (rodzaje), Dyskusyjne Kluby Książki, strony www bibliotek, prasa lokalna a biblioteki, PR małych bibliotek, idealny przewodnik po mojej bibliotece. sesja naukowa ma na celu poszerzenie wiedzy studentów zagadnień promocji i aspektów PR bibliotek. Wystąpienia wzbogacone prezentacjami multimedialnymi posłużą utrwaleniu zdobytej wiedzy, a także poszerzeniu zdolności organizatorskich.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment