Home » Aktualności » I Sesja Naukowa

 
 

I Sesja Naukowa

 
 

W dniu 14 stycznia 2014 r. Koło Naukowe Bibliotekoznawców UKW zorganizowało I Sesję Naukową, która była poświęcona estetyce książki dawnej i współczesnej. Podczas spotkania przedstawiciele Koła zaprezentowali zebranemu audytorium spostrzeżenia na temat okładek książkowych – referaty Klaudii Posłusznej pt. „Okładka, co to właściwie jest?” oraz „Hollywood na książkach” Darii Wojdanowicz czy historię zakładek – odczyt Natalii Chruścickiej zatytułowany „Krótka historia zakładki”. Alicja Wojgienica przybliżyła sylwetkę Williama Morrisa w swojej pracy zatytułowanej „William Morris- dekorator książek”. Studentki pierwszego roku Klaudia Babińska i Agnieszka Czacharowska w referacie „Ekslibris w Malborku”, przedstawiły bardzo ciekawe znaki własnościowe oraz przybliżyły tematykę Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego organizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Na zakończenie Marcin Burzyński zaprezentował nam referat „Programy graficzne w warsztacie ilustratora”, w którym wskazał przykładowe programy graficzne oraz wyjaśnił różnicę między grafiką rastrową a wektorową. Na zakończenie Sesji, wszyscy uczestnicy wybrali się na wycieczkę po Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, podczas której poznali topografię placówki oraz zaznajomili się z pracą w poszczególnych działach.

Prezentacje:

Krótka historia zakładki

Natalia Chruścicka

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment