Home » Aktualności » Z kart historii naszego Koła

 

Z kart historii naszego Koła

 

” Po 1974 r., kiedy to ówczesna Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, naukowy ruch studencki rozwijał się jeszcze intensywniej. Wiele kół dzieliło się na sekcje oraz powstawały nowe. Łącznie w tym czasie na Uczelni działało dziewięć kół naukowych. Do najaktywniejszych w tym okresie należało Koło Naukowe Bibliotekoznawców. Wiodącym tematem prac koła były związki między książką polską a węgierską (w ujęciu historycznym) oraz dzieje bibliotek. Powyższe tematy podejmowano m.in. na obozach naukowych, natomiast efekty prac badawczych prezentowano na sesjach popularno-naukowych. Osiągnięcia Koła Naukowego Bibliotekoznawców uzyskały wysoką ocenę Krajowej Rady Kół Naukowych. Za całokształt swojej pracy koło to uzyskało nagrodę Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.”
A. Zaćmiński, Życie studenckie, [w:] Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, pod red. W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 1994, s. 95.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment