Home » Aktualności » Kształcą przyszłych bibliotekarzy

 
 

Kształcą przyszłych bibliotekarzy

 
 

Dnia 29 października 2015 r. Koło Naukowe Bibliotekoznawców wzięło udział w spotkaniu dyrektorów instytutów i kierowników katedr, w których jest prowadzony kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Tematem przewodnim było „Przyszłość kształcenia w zakresie informatologii i bibliologii”. Koło reprezentowały Alicja Rytlewska i Hanna Gaweł, druga z wymienionych przygotowała ankietę „Mamy tylko jedno pytanie” oraz jej wyniki. Pytaniem tym było: „Czy chciałbyś zostać: bibliotekarzem, specjalistą informacji naukowej, brokerem informacji?”.Prezentacja wzbudziła ogólne zainteresowanie.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment