Home » Publikacje » Publikacje o Kole » Publikacje o Kole Naukowym Bibliotekoznawców

 

Publikacje o Kole Naukowym Bibliotekoznawców

 

 

 1. Adamczyk Kazimierz, Kształcenie bibliotekarzy w Bydgoszczy. Od II wojny światowej do 2007 rok .[w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, red. Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 29-46.
 2. X lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy: 1969-1979, red. E. Trempała, Bydgoszcz 1979, s. 239-244.
 3. Iwańska-Cieślik Bernardeta, Koło Naukowe Bibliotekoznawców, „Głos Chełmżyński” 2009, nr12 (107), s. 6.
 4. Iwańska-Cieślik Bernardeta, Wycieczka naukowa, „Głos Chełmżyński” 2009, nr 4(99), s. 6, 11.
 5. Iwańska-Cieślik Bernardeta, Zdobienie książki w średniowieczu, [w:] Złap bakcyla nauki. Bydgoski Festiwal Nauki, 26-28 maja 2010, Bydgoszcz 2010, s. 31-32.
 6. Iwańska-Cieślik Bernardeta, Kozłowska Natalia, Miniony rok działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców w pigułce, [online]. „In Crudo” 2009, nr 1.
 7. Jankowska-Janiak Anna, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Bibliotekoznawstwa. Bydgoszcz, kwiecień 1978, „Studia o Książce” 10, 1980, s. 260-261.
 8. Karwowski Marcin, Kurs dla maturzystów, „Głos Chełmżyński” 2009, nr 12 (107), s. 6.
 9. Karwowski Marcin, Iwańska-Cieślik Bernardeta, Przeszłość i przyszłość Koła Naukowego Bibliotekoznawców. [w:] Materiały I Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich “Studenci Miastu i Regionowi”, red. Maria Dombrowicz, Marek Macko, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, s. 57-63.
 10. Kicińska Barbara, Poszukiwanie informacji nie musi być nudne, „Gazeta Chełmżyńska” 2010, nr 183 (styczeń/luty), s. 11.
 11. Kronika Trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy: 1969-1999, Bydgoszcz 1999, s. 43, 45-46, 57.
 12. Kropidłowski Zdzisław, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Forum Bibliotek Medycznych” 6, 2013, nr 2 (12), s. 43-45.
 13. Kubiak Agnieszka, Blecharz Paweł, Koła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwa, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 5 (75) [online] Dostępny World Wide Web: http://www.ebib.pl/2006/75/kubiak_blecharz.php
 14. Kuźma Paula, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych: „Librarius czy information menager” (Bydgoszcz, 14 grudnia 2009), „Nowa Biblioteka” 2010, nr 1, s. 114-116.
 15. Nalewajk Łukasz, Wariacje poetycko – muzyczne, „Bydgoski Informator Kulturalny” 2005, nr 3, s. 42.
 16. Posłuszna Klaudia, Sprawozdanie z Konferencji „Kondycja książki w elektronicznym świecie”, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2012, nr 2 (39), s. 117-118.
 17. Posłuszna Klaudia, Witaj w świecie KNB, „Atheneum. Gazeta studencka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 2014, nr 15, s. 5.
 18. „Serwis Informacyjny Akademii Bydgoskiej” 2002, nr 5.
 19. „Serwis Informacyjny Akademii Bydgoskiej” 2003, nr 6.
 20. „Serwis Informacyjny Akademii Bydgoskiej” 2004, nr 6.
 21. „Serwis Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej” 1996, nr 29.
 22. „Serwis Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej” 1996, nr 31.
 23. „Serwis Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej” 1997, nr 40.
 24. Zaćmiński Andrzej, Życie studenckie, [w:] Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, pod red. W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 1994, s. 95.
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment